گچ سیوای پاششی

این گچ توسط دستگاه پاشش بروی سطوح بتنی ،بمیس و انواع سطوح دیگر قابل استفاده است ، شکل فیزیکی محصول

به صورت گرد گچی سفید است و حداقل زمان مصرف آن بعد از مخلوط شدن با آب 60 دقیقه است.

گچ سیوای دستی

این محصول جهت لایه اولیه گچ بروی دیوار مصرف می گردد.ضخامت نهایی آن بروی دیوار یک سانتی متر بوده و

زمان مصرف آن بعد از مخلوط شدن با آب حداقل 30 دقیقه می باشد

گچ لایه پرداخت ساتن

این گچ مخصوص لایه نهایی سفیدکاری وروی لایه اولیه صاف وتمیز قابل اجراست.

شکل فیزیکی محصول به صورت گرد نرم گچ سفید است

گچ گیپتون (بتوگیپس )

این گچ مورد استفاده برروی سطوح بتونی بر پایه اصلی گچ و یکسری مواد افزودنی می باشد.

پودر بتونه نقاشی

طرز تهیه پودر بتونه نقاشی ساختمان به این صورت است که فقط باید با ۷۳ درصد آب مخلوط شود

و مخلوط آن با آب به مدت دو ساعت قابل اجرا می باشد.