محصولات  

گچ ساختمانی سفید کاری روکار مازندران سمنان جهت سفيد كاري داراي گيرش6-7دقيقه نرم

گچ میکرونیزه(فیلترینگ) مخصوص مجسمه سازي و تهيه گچ تحرير داراي گيرش 4دقيقه با مش 150ميكرون

گچ دالاهو ساختماني بدون نياز به الك باگيرش 9-8دقيقه با ظرافت ذرات 180 ميكرون

گچ دالاهو صنعتي مخصوص صنايع قالب سازي چيني بهداشتي وسراميك باظرافت ذرات180ميكرون گيرش اوليه 9-10دقيقه

گچ دالاهو مخصوص مجسمه سازي باظرافت ذرات 180ميكرون گيرش4-5دقيقه